Moorland Siegel torffrei gewachsen

INKARHO® – Namens het milieu


Welke milieueffecten heeft turfwinning?

Al meerdere jaren is het gebruik van turf als onderdeel van substraten in de tuinbouw gebruikelijk. Turfwinning draagt bij aan de uitstoot van grote hoeveelheden koolstof in de atmosfeer. Bovendien worden belangrijke habitats voor veel planten- en diersoorten vernietigd, wat het behoud van biodiversiteit in veengebieden minimaliseert. Het behoud van veengebieden draagt daarom bij aan het stabiliseren van de koolstofcyclus en beschermt vitale ecosystemen.


Ecologische gevolgen van het gebruik van turf in de tuinbouwindustrie

Al decennialang wordt turf veel gebruikt in de productietuinbouw vanwege de gemakkelijke beschikbaarheid ervan. Echter, als niet-hernieuwbare bron is turf niet oneindig beschikbaar. Bovendien bevat turf weinig voedingsstoffen voor plantengroei, waardoor extra bemesting noodzakelijk is. Daarnaast is uitgedroogde turf moeilijk opnieuw te bevochtigen.

Moorland vernietigd door turfwinning Rails in verwoest veenland

Welke aarde is het beste voor rododendrons?

Rododendrons geven de voorkeur aan zure bodems met een lage pH-waarde tussen 4,5 en 6,0. De grond moet goed doorlaatbaar zijn voor een goede beluchting van de wortels, aangezien rododendrons over het algemeen gevoelig zijn voor wateroverlast. Een humusrijk substraat helpt om vocht vast te houden en tegelijkertijd voedingsstoffen beschikbaar te stellen.

Voorbereide rododendronaarde is daarom net zo geschikt als zelf gemengde aarde van gelijke delen turfmos, gecomposteerde pijnboomschors en grof zand of perliet. Dit mengsel biedt de juiste zuurgraad en voldoende doorlaatbaarheid en beluchting. Organisch materiaal zoals compost of goed verteerde bladeren kan bovendien de bodemstructuur verbeteren en de voeding ondersteunen.


Potgrond met of zonder turf?

Turfhoudende gronden kunnen grote hoeveelheden water vasthouden en weer afgeven aan de planten. Echter, turf is voedingsarm en geen duurzame bron. Turfvrije substraten zijn daarom milieuvriendelijker met betrekking tot de bescherming van veengebieden. Turfvervangers hebben daarnaast vaak een betere drainagecapaciteit en zijn rijker aan voedingsstoffen.


Is rododendronaarde turfvrij?

Aangezien gewone rododendrons de voorkeur geven aan veenbodems, is rododendronaarde meestal turfhoudend. Echter, turfvrije rododendronaarde is vaak ook in de handel verkrijgbaar. INKARHO-rododendrons zijn zo gekweekt dat ze in bijna elke humusrijke tuinbodem kunnen groeien, en dus ook in turfvrije grond. In meerdere tests is tot nu toe een goede groei waargenomen van INKARHO-rododendrons in turfvrije substraten. Ze vormen daarom een milieuvriendelijk alternatief voor gewone rododendrons.


Welke turfvrije alternatieven zijn er?

Verschillende turfvervangers hebben het potentieel om de structuur van substraten te verbeteren, de waterhuishouding te bevorderen en de plantengroei te verhogen. Alternatieven zijn onder andere compost (met mate), kokosvezels, schorshumus, houtvezels, perliet en enkele andere.

 

INKARHO® als pionier – groeit ook in turfvrije/gereduceerde grond

INKARHO-rhododendrons staan bekend om het ontwikkelen van een robuust wortelstelsel in combinatie met gezonde groei in diverse humusrijke substraten - zelfs in kalkrijke bodems. Vanwege deze gunstige omstandigheden kiest de belangengroep steeds vaker voor turfgematigde tot turfvrije substraten voor hun rododendronen en positioneren zich daarmee als pioniers op dit gebied. Het speciale substraatmengsel is zorgvuldig afgestemd op de specifieke behoeften van de rododendronen.

Talrijke tests hebben bewezen dat alle INKARHO-rododendrons inderdaad kunnen groeien in 100% turfvrije substraten. Door te streven naar het gebruik van turfvrije of turfgematigde grond draagt INKARHO bij aan de bescherming van veengebieden en het verminderen van de ecologische voetafdruk.

 

Waarom groeien INKARHO®-rhododendrons in turfvrije aarde?

INKARHO-rhododendrons zijn speciaal gekweekt als kalktolerant alternatief voor de conventionele rododendron. Als resultaat van jarenlange kweekinspanningen zijn er verschillende rassen veeleisende, gezonde rododendrons ontstaan. Het robuuste wortelgestel kan zich aanpassen aan verschillende pH-waarden in de bodem en daardoor gedijen in turfgereduceerde tot turfvrije grond. Door het verbruik van turf te verminderen draagt INKARHO bij aan het behoud van veengebieden.

Inkarho etiketten met turfvrije verzegeling

Het "veenvrij geschikt" keurmerk

De introductie van het veenvrije keurmerk was een reactie op de groeiende vraag naar milieuvriendelijke tuinproducten en de wens van veel consumenten om duurzame substraten te gebruiken. Dit keurmerk symboliseert dat INKARHO-rhododendrons kunnen groeien in veenvrije grond.

Hetveenvrij

Turfvrije aarde: Een stap in de richting van milieubescherming en duurzaamheid

Tips voor duurzame tuininrichting

Er zijn talloze manieren om uw tuinontwerp duurzaam aan te pakken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor lokaal geproduceerde planten die zeer aanpasbaar zijn. In plaats van chemicaliën kunnen natuurlijke producten zoals oliën tegen plagen worden gebruikt. Het gebruik van compost verbetert niet alleen de bodemstructuur, maar levert ook voedingsstoffen aan de planten. Voor het bewateren van de planten is het geschikt om regenwater op te vangen.

Voordelen van het planten van turfvrij geproduceerde INKARHO® Rhododendron

Door het kweken van kalktolerante rododendrons die een eenvoudige mogelijkheid bieden om te groeien in substraten met alternatieve grondstoffen, vermindert INKARHO de afhankelijkheid van turf en draagt het bij aan de bescherming van waardevolle veengebieden. Deze milieuvriendelijke praktijk vermindert CO₂-uitstoot en bevordert bovendien de biodiversiteit door veengebieden als leefgebieden voor planten en dieren te behouden. Deze duurzame praktijk kan in eigen tuinen worden voortgezet door het planten van de INKARHO rododendrons.

Bevordering van bodemgezondheid:
Turfvrije grondstoffen bevatten organische materialen zoals compost en boomschorsmulch die de bodemstructuur verbeteren, waterretentie bevorderen en de vruchtbaarheid verhogen.

Behoud van veengebieden:
Het gebruik van turfvrije grondstoffen ondersteunt duurzame landbouwmethoden en vermindert het gebruik van niet-hernieuwbare bronnen zoals turf.

Voorkoming van habitatvernietiging:
Het vermijden van turfgebaseerde grondstoffen helpt om kwetsbare ecosystemen zoals wetlands en veengebieden te beschermen, die belangrijke leefgebieden zijn voor veel plant- en diersoorten.

Stimulering van een circulaire economie:
Het gebruik van turfvrije grondstoffen ondersteunt het idee van een circulaire economie door organisch afval te recyclen en de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen te verminderen.

Bijdrage aan klimaatbescherming:
Bij het delven van turf komt koolstof vrij in de atmosfeer. Het behoud van veengebieden en het gebruik van turfvrije grondstoffen helpen bij het stabiliseren van de koolstofcyclus en het bestrijden van klimaatverandering.

 

Bevordering van de bodemgezondheid

Bevordering van de bodemgezondheid

Behoud van veengebieden

Behoud van veengebieden

Habitat wordt beschermd

Habitat wordt beschermd

Bevordering van de circulaire economie

Bevordering van de circulaire economie

Bijdrage aan klimaatbescherming

Bijdrage aan klimaatbescherming